GITHA LIGHT

GITHA LIGHT is een extra rekenservice van ErgoLab Research. Het is bedoeld om voor één betrokkene een berekening te maken van zijn / haar huishouden en een snelle berekening te krijgen van de gevolgen van een beperking van hem / haar voor het huishoudelijk werk. Ook particulieren kunnen gebruik maken van deze service. GITHA LIGHT is beschikbaar als papieren versie of als computerprogramma. In het laatste geval hebben de berekeningen uitsluitend betrekking op één enkel huishouden. Voordeel hiervan is dat de gebruiker de mate van uitval niet vooraf hoeft aan te geven en in overleg met betrokkene kan vaststellen en desgewenst veranderen.

 

GITHA LIGHT: uitleg in stappen

 

 1. Indien u over het computerprogramma GITHA wilt beschikken voor een éénmalige berekening van een huishouden vraagt u dit aan via het Contact formulier. Het tarief is hetzelfde als voor de papieren versie van GITHA LIGHT en staat vermeld op het “Aanvraag- en opdrachtformulier GITHA LIGHT”. Indien u uitsluitend met de papieren versie wilt werken volgt u de stappen 6-9 hieronder.
 2. Na ontvangst van uw verzoek via het Contact formulier ontvangt u een instructie voor inloggen, download en installatie van GITHA. Het betreft de meest recente GITHA versie. Tevens ontvangt u een licentiebestand, die u in staat stelt GITHA te gebruiken. Vanzelfsprekend is gebruik afhankelijk van betaling vooraf van het tarief.
 3. U kunt vervolgens de gegevens van het huishouden en alle betrokkenen invoeren in GITHA. Het verschil met de normale versie van GITHA is dat u na invoer niet zelf de berekening kunt uitvoeren. Er worden dus (nog) geen resultaten voor het huishouden getoond. Door op de "Bereken" knop te drukken wordt een zogenoemd INC bestand aangemaakt. Dit is een bestand waarin alle gegevens van het huishouden worden bewaard, evenwel zonder de persoonsgegevens van de betrokkene (dit is: alle NAW gegevens). Dit laatste gebeurt omte voorkomen dat privacy-gevoelige informatie onnodig wordt verspreid.
 4. De INC file stuurt u per email naar ErgoLab Research B.V. Alleen bij ErgoLab Research kan een INC file worden verwerkt. Daar wordt de berekening van het door u ingevoerde huishouden gedaan en naar u teruggestuurd in de vorm van een RES bestand. Dit RES bestand bevat de berekening van uw huishouden.
 5. Bij het opnieuw openen van het door u ingevoerde huishouden herkent GITHA het RES bestand en zal u vragen om een koppeling. Vervolgens worden de berekende uren van het huishouden getoond. U kunt vervolgens uitvalpercentage, uitbesteed werk, eventuele aanpassingen van de normtijden of oplossingen in de tabel invoeren en deze worden vervolgens normaal doorgerekend. Evenwel bent u niet meer in staat de eerder ingevoerde gegevens van het huishouden zelf aan te passen: deze zijn na koppeling afgeschermd, maar wel zichtbaar. Dit is gedaan om te voorkomen dat eventuele veranderingen in het huishouden zouden worden gekoppeld aan foutieve normtijden. Wilt u een ander huishouden doorrekenen, dan dient u dit opnieuw in te voeren en een nieuwe berekening aan te vragen, opnieuw tegen betaling. Uiteraard hoeft de download en installatieprocedure hiervoor niet meer doorlopen te worden, tenzij een nieuwe GITHA versie beschikbaar is. Ook kan het zijn dat het licentiebestand niet meer geldig is: deze heeft een beperkte houdbaarheid (1 maand). U krijgt dan een nieuw licentiebestand toegestuurd. Wilt u een eerder gedane berekening opnieuw raadplegen of veranderen, dan dient u eveneens na de houdbaarheidsdatum een nieuw licentiebestand aan te vragen. Hieraan zijn kosten verbonden. Alle berekeningen die u opstelt kunnen worden bewaard als Word of PDF bestand.
 6. De papieren versie van GITHA LIGHT werkt met een op deze pagina te downloaden formulier. Hierin worden alle invoergegevens opgevraagd waarmee het programma GITHA een huishouden doorrekent.
 7. Op het formulier dient tevens te worden aangegeven in welke mate een huishoudelijke activiteit niet meer kan worden uitgevoerd. GITHA LIGHT hanteert hiertoe een set huishoudelijke activiteiten die enigszins is beperkt ten opzichte van GITHA. De mate van uitval kan worden aangegeven in vijf categorieën, van 0 tot 100% in stappen van 25%.
 8. De berekening zelf wordt gedaan met de meest recente versie van het programma GITHA door ErgoLab Research B.V.
 9. Het ingevulde formulier wordt op papier of als digitaal document aangeleverd. De berekening wordt als PDF document teruggestuurd (of eventueel: op papier).
 10. Let wel dat u geen persoonsgegevens van de betrokkene hoeft in te vullen, dit met het oog op de bescherming van de privacy van hem of haar.

 

het voordeel van GITHA LIGHT

 

Het grote voordeel van GITHA LIGHT is dat snel inzicht wordt verkregen in de omvang van de huishoudelijke arbeid en de grootte van de beperking [4]. Bij de papieren versie gaat dit zonder dat een licentie van het programma GITHA moet worden aangeschaft en het programma moet worden geïnstalleerd.

 

verschil met het programma GITHA

 

GITHA LIGHT als programma is identiek aan GITHA wat betreft functionaliteit, op de mogelijkheid tot het zelfstandig doen van een berekening van een huishouden na. GITHA LIGHT als papieren versie kent grotere verschillen, welke hieronder zijn samengevat:

 

 • In GITHA LIGHT als papieren versie is het opgeleverde document niet op onderdelen veranderbaar, dit om discussie over eventuele ten onrechte aangepaste uitkomsten te voorkomen.
 • Bij het programma GITHA is het mogelijk (delen van) de uitvoer in een tekstverwerkingsprogramma op te nemen. Bij GITHA LIGHT op papier kan uitsluitend het gehele document als bijlage worden toegevoegd.
 • Het programma GITHA biedt de mogelijkheid eerder gedane berekeningen opnieuw te openen, te veranderen en een herberekening uit te voeren. Ook kan een scenario worden doorgerekend, bijvoorbeeld om de gevolgen te schatten van een veranderd percentage uitval. Herberekening bij GITHA LIGHT op papier kán, maar dit betekent in veel gevallen een nieuwe aanvraag.
 • In de papieren versie van GITHA LIGHT zijn enkele huishoudelijke taken samengenomen, zodat sprake is van een beperktere set huishoudelijke activiteiten. De samengenomen taken horen logisch bij elkaar. Echter, in voorkomende gevallen kan het bij het juist schatten van de letselschade of hulpbehoefte noodzakelijk zijn het volledige onderscheid tussen de taken te handhaven. Dit laatste gebeurt standaard door het programma GITHA. In GITHA LIGHT op papier kan dit uitsluitend door met de hand de percentages uitval te veranderen en uit te rekenen.
 • GITHA LIGHT op papier geeft uitsluitend een toelichting op de inhoud van de huishoudelijke activiteiten. Het programma GITHA omvat een aanzienlijk uitgebreidere toelichting, inclusief lichamelijke eisen voor de taken en een uitsplitsing van gegenereerde tijden per taak naar subtaken.
 • Het programma GITHA geeft het herkomstkader van de oorspronkelijke normtijden en spreidingsmaten voor de gepresenteerde tijden per taak voor 50% en 90% van de huishoudens. In GITHA LIGHT op papier ontbreken deze gegevens.

 

 

hoe gebruik te maken van GITHA LIGHT?

 

 1. Als programma: geef een verzoek via het Contact formulier. Buiten de vakantieperioden kunt u een antwoord binnen 1-3 werkdagen verwachten.
 2. Als papieren versie: download hier het formulier in PDF formaat “Aanvraag- en opdrachtformulier GITHA LIGHT” of klik op het voorbeeld hiernaast.
 3. Print het formulier uit.
 4. Vul het formulier volledig in.
 5. Stuur het formulier retour, ofwel als papieren versie per post, ofwel in de vorm van een goed leesbare scan als elektronisch document naar het e-mailadres vermeld op het formulier.
 6. De kosten per berekening en betalingswijze zijn vermeld op het formulier.

 

 

tot slot

 

Vragen of behoefte aan meer informatie over GITHA LIGHT? Neemt u gerust contact op. Zie hiervoor het e-mail adres en telefoonnummer onder aan de GITHA pagina.

 

De rekenservice van GITHA LIGHT voorziet normaal gesproken in een berekening binnen drie werkdagen. Uitzondering hierop zijn incidentele vakantieperiodes, met name in de zomerperiode. Over de exacte periode wordt per e-mail gecommuniceerd. Neemt u bij twijfel contact op per telefoon.

 

De uitkomst van de GITHA LIGHT berekening wordt natuurlijk sterk beïnvloed door de opgegeven mate van uitval bij elk van de huishoudelijke taken. Deze waarden, indien opgegeven door een leek, kunnen afwijken van die zoals geschat door een ervaren arbeidsdeskundige.

 

De vertrouwelijkheid van alle gegevens die aan ErgoLab Research B.V. worden aangeleverd met GITHA LIGHT wordt gegarandeerd. Een kopie van de originele berekening wordt bij ErgoLab Research B.V. bewaard gedurende ten minste 5 jaren, zodat bijvoorbeeld in geval van zoek raken deze opnieuw door de klant kan worden opgevraagd.

 

ErgoLab Research B.V. maakt een berekening op grond van de rekenservice GITHA LIGHT uitsluitend op basis van de aangeleverde gegevens. ErgoLab Research B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige gegevens, al dan niet opzettelijk als zodanig aangeleverd. Aan de uitkomsten van een berekening met GITHA LIGHT kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

[4] Dit op basis van de zelf gerapporteerde mate van uitval per huishoudelijke activiteit.

 

home > GITHA > GITHA LIGHT

ErgoLab Research

ErgoLab Research BV ©

 

over ErgoLab Research / Disclaimer

 

Privacy Statement

 

site geüpdatet: 12-03-2018

 

 

 

 

 

Website design: Pelle Oude Vrielink